Gi da suppa ecumenic

  • Survetsch divin ecumenic a las 11.00 a Castrisch
  • Gi da suppa (Werkhof)
  • prinzipi da mars

Survetsch divin culs pescadurs

  • secunda dumengia da fanadur, tier la riva dil Rein
  • Survetsch divin e fiasta cun l’uniun dils pescadurs Castrisch

Survetsch divin sin alp

  • ecumenic, en uost
  • el liber, sin alp

Gi d’oraziun mundial

  • Entschatta da mars, venderdis sera
  • Cun in team ecumen da dunnas
  • Liturgia e material mintg’onn d’ina naziun specifica